logo


Jeg og Morgan Aagård satte for noen år siden gang et prosjekt som går ut på å bestige alle fjelltoppene over 1000 m.o.h. i Lierne Kommune. Sommeren 2005 begynte vi med de tre toppene Vestre Brandsfjellet, Bukvassfjellet og Austre Brandsfjellet. Ut i fra det vi har funnet ut er det 29 topper over 1000 m.o.h. innenfor kommunens grenser. Nedenfor har vi listet opp toppene med bilder. Bilder legges ut etterhvert som toppen bestiges.

Liste over topper i Lierne som er over 1000 m.o.h: (besteget)

 1. Vestre Brandsfjellet 1071 m.o.h. – 07.08.2005 kl.16:18
 2. Austre Brandsfjellet 1042 m.o.h. – 08.08.2005 kl.19:45
 3. Bukvassfjellet 1004 m.o.h. – 08.08.2005 kl.12:07
 4. Guspiggen 1041 m.o.h.
 5. Fossdalsfjellet 1046 m.o.h.
 6. Blåfjellet 1083 m.o.h.
 7. Blåfjellhatten 1332 m.o.h.
 8. Bjørkvasshatten 1260 m.o.h.
 9. Midtklumpen 1333 m.o.h.
 10. Goegkemesspiethe 1281 m.o.h.
 11. Aalleiegaejsie 1285 m.o.h.
 12. Giebnie 1183 m.o.h.
 13. Vestre langvassklumpen 1071 m.o.h.
 14. Langvasssklumpen 1050 m.o.h.
 15. Juthatten 1060 m.o.h.
 16. Penningkeisa 1040 m.o.h.
 17. Oivisfjellet 1210 m.o.h.
 18. Strifjellet 1120 m.o.h.
 19. Platfjellet 1020 m.o.h.
 20. Lohterennjuenie 1080 m.o.h. – 11.04.2006 kl.09:43
 21. Hestkjølen 1272 m.o.h. – 11.04.2006 kl.10:53
 22. Merrafjellet 1266 m.o.h. – 11.04.2006 kl.11:12
 23. Storbursklumpen 1018 m.o.h. – 11.04.2006 kl.13:36
 24. Kjerdelsfjellet 1190 m.o.h. – 11.04.2006 kl.15:20
 25. Hestkjøltoppen 1390 m.o.h. – 11.04.2006 kl.17:41
 26. Merrarumpen 1112 m.o.h.
 27. Rovhtege 1052 m.o.h.
 28. Akavassøran 1133 m.o.h.
 29. Akarumpen 1120 m.o.h.

Bilder fra toppene som er besteget: